บทความนี้เราจะมาพูดถึงการกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 กัน ว่าการกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 นั้นจะมีพฤติกรรมในด้านการกระทำความผิดใดกันบ้าง ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย

รวมการกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688

  • การกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 คือ การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นของที่มีความจำเป็นต้องเสียภาษีหรือของที่ไม่ต้องมีการชำระภาษีก็ตาม จะต้องนำของเหล่านั้นมาผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากรก่อนการนำเข้าประเทศ ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าที่ไม่เสียภาษีก็สามารถนำเข้าได้เลย แต่ความจริงแล้วถึงแม้จะไม่เสียภาษีแต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนการนำเข้านะคะ ถึงจะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริง
  • การกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 คือ การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ในข้อแรกนั้นพูดถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการที่ไม่ทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าของสินค้าที่ไม่ต้องชำระภาษี แต่ข้อนี้จะพูดถึง การจงใจ เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี รวมถึงการชำระค่าภาษีน้อยกว่ายอดจริงที่จะต้องจ่าย ซึ่งความผิดข้อนี้นั้นร้ายแรงมาก มีโทษปรับเป็น 4 เท่าของราคาสินค้ารวมภาษีอากร และมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว
  • การกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 คือ การสำแดงเท็จ การสำแดงเท็จนี้หมายถึง การปลอมแปลงน้ำหนักของสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าจากจีนที่ไม่ตรงตามเอกสารที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งวมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ เครื่องหมาย การไม่ตอบคำถามด้วยความสัตย์จริง ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีความผิด โดยมีโทษสูงสุดคือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

และการกระทำความผิดที่เรามักพบได้บ่อยๆ ในการสั่งของ 1688 ข้อสุดท้าย คือ การฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร โดยปกติแล้วนั้น สการนำเข้าสินค้าจากจีนก็จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีและการนำเข้าสินค้านั้น ๆ เพื่อควบคุมและจัดเก็บภาษี แต่หากมีการฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรเช่น การปฏิบัติศุลกากรผิดท่า การยื่นปฏิบัติพิธีศุลกากรย้อนหลัง ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับตามกฎหมายกำหนดตามมาตรตรานั้น ๆ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท